Wie heeft al niet eens zin, om na gedane arbeid een fris glas bier te drinken.Wellicht heeft men dan ook al eens stilgestaan bij de vraag hoe is men er toe gekomen bier te gaan brouwen. Wie is er mee begonnen? Is het moeilijk? Zou ik dat ook kunnen?

Allemaal vragen waar men op de moment van het genieten geen antwoord op weet.

Het is relatief eenvoudig een biertje te brouwen. Wanneer men het alleen doet bij hem thuis is een kleine microbrouwerij ontstaan. Een nieuw bier in het grote bierland België is geboren. Recepten zijn er genoeg te vinden op het internet.

Kleine brouwerijen kunnen zelfs voor jou een biertje brouwen dat je dan onder jou naam kan genieten.
Mogelijkheden zijn er genoeg dus.

Bierbrouwen bestaat al eeuwen. Men had ontdekt dat wanneer men water aan graan toevoegt en aan de kook brengt, er verschillende dingen gebeurden. Het water wordt zoet, met dit gegeven ging men experimenteren.
Het hele principe van het brouwen is echter moeilijk uit te leggen op een heel klein tijdsbestek. Men moet het al eens gezien hebben.
Men ging het graan laten ontkiemen en dan roosteren. Hier door ontstaat er een omzetting van zetmeel in suiker. Om deze suiker op te lossen uit het vaste bestanddeel: de mout, gaat de brouwer de mout verwarmen in water.
Eens zo ver gaat men deze vloeistof stabiliseren en ontdoen van die stoffen, die een bier troebel kunnen maken. Dit stabiliseren gebeurd door te werken op bepaalde temperaturen en rusttijden op die temperaturen aan te houden.
Of het maischproces ver genoeg is, gaat men controleren met hulpmiddelen, zoals de jodiumtest.
Uiteindelijk word de wort gekookt en hop, een conserveringsmiddel toegevoegd. Nu gaat men het suiker-,water- en smakenmengsel zo snel mogelijk afkoelen. Men voegt een goed werkende gist toe. Deze gist zet de suiker om in alcohol. Nadat het bier uitgegist is wordt er nog wat suikeren gist in de fles toegevoegd. Na de in acht genomen rust en hergisting op fles is het bier drinkbaar.
Het geheel vraagt aandacht door heel zuiver en hygiënisch te werken om besmetting te voorkomen. Daarom moet alle materiaal van in het begin af ontsmet worden en ook voordurend ontsmet blijven.