Bedoeling is om een aloud gebruik, dat door de opkomst van de industrialisatie in ongebruik was geraakt, in ere te herstellen. De fruittob komt tot ons uit oeroude tijden, toen elk een nog zijn eigen fruittuin had en misschien zijn eigen alcohol stookte. Of op zijn minst gezegd: toen elk dorp zijn eigen stokerij had.  

Lees meer | Terug naar home